La Cinglera Basàltica

L’espadat de basalt on s’assenta el poble té més de 50 m d’alçària i gairebé un quilòmetre de longitud, i és la conseqüència directa de l’acció erosiva dels rius Fluvià i Toronell sobre les restes dels corrents de lava procedents de les erupcions volcàniques que van tenir lloc fa milers d’anys.

La lava, en solidificar-se, dona lloc al basalt, roca de gran duresa, que pren diferents formes depenent del procés de refredament, contracció i esquerdament de la lava. Concretament, el cingle és fruit de la superposició de dues colades de lava; la primera, amb 217.000 anys d’antiguitat, prové de la zona de Batet i està formada per lloses, la segona, més jove, és originària dels volcans de Begudà, té uns 192.000 anys i adopta formes prismàtiques.