Estudi parc d’habitatges buits del nucli urbà, el seu ús i el seu estat de conservació. 4a fase

L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca té molt d’interès a mobilitzar el parc d’habitatges buits del municipi, per això des del 2017 s’han encarregat als serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa diferents estudis sobre l’ús i l’estat de conservació d’aquests habitatges.

Aquests estudis s’han realitzat en diferents fases.

Aquest 2022 l’Ajuntament, amb l’ajut concedit per l’Àrea d’Habitatge de la Diputació de Girona, ha encarregat als Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, l’“Estudi del parc d’habitatges buits del nucli urbà de Castellfollit de la Roca, el seu ús i el seu estat de conservació. 4a fase”, amb la intenció d’actualitzar els estudis fets anteriorment, i incorporar la informació recollida al SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal).

Amb aquest estudi es determinaran els habitatges desocupats del municipi amb l’objectiu de fomentar la seva introducció al mercat, convidant els propietaris a la cessió o ocupació d’aquests immobles, i donar a conèixer les mesures de foment de què disposen.

Amb la col·laboració de: