Finalitzades les obres de millora del cementiri municipal

Aquesta setmana s’han acabat les obres de millora del cementiri municipal. S’han arreglat els paviments i parterres d’accés i de l’interior del cementiri, i s’han reforçat per poder instal.lar-hi una estructura prefabricada per a columbaris.

També s’han millorat les canals de recollida i evacuació de les aigües pluvials de la zona d’entrada del cementiri, s’ha arreglat l’ossera, i s’ha instal.lat un punt de connexió d’aigua a l’interior per facilitar les tasques de neteja.

Aquestes obres s’han pogut realitzar gràcies a la subvenció de 37.625,37€ que l’Ajuntament ha rebut de l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona.