L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca continua millorant l’eficiència energètica dels equipaments municipals

l’Ajuntament aquest any s’ha centrat en l’enllumenat de les zones esportives i de lleure.

S’han passat tots els punts a tecnologia LED.

 

S’ha actuat en els focus del camp de futbol, en els focus de pista de la petanca, de la piscina i també dels projectors de la plaça de les Filadores.

L’Ajuntament va posant en pràctica les accions proposades al PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible), que permetrà arribar a l’objectiu de reduir les emissions de CO2 i continuar amb els objectius més ambiciosos de cares al 2030.

Amb aquestes actuacions es dóna continuïtat a les accions que s’han anat fent en anys anteriors com en els autoconsum de l’ajuntament i de l’escola o d’altres millores en l’enllumenat públic.

L’actuació actual suposarà un estalvi anual de 3.648 kWh, que representa deixar d’emetre 0,77 Tm de CO2, amb un estalvi econòmic anual associat de 846,33€, amb els actuals preus del llum.

Aquesta intervenció ha tingut un cost 20.7082€.

La Diputació de Girona ha subvencionat amb 8.000€ aquestes actuacions dins del programa Del Pla a l’acció –L3 d’eficiència energètica, per lluitar contra el canvi climàtic de les anualitats 2022-23.