Trastam i deixalleria mòbil

Gestió de Residus en llars amb positius:


CALENDARI DE RECOLLIDA DEL TRASTAM I LA DEIXALLERIA MÒBIL DE L’ANY 2024

Recomanacions per a l’ús de la Deixalleria Mòbil: La deixalleria mòbil és un servei gratuït a disposició de tots els ciutadans que facilita la selecció de les deixalles domèstiques i apropa el servei de la Deixalleria Comarcal a cada poble. Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament als municipis i que pot recollir les deixalles selectives i especials que generem.

  • Totes les deixalles s’han de disposar dins els contenidors corresponents. No deixeu materials a fora. Cal mantenir la Deixalleria Mòbil en bones condicions de netedat i ordre.
  • El Trastam i els materials voluminosos s’han de treure al carrer la nit abans de la recollida i sempre abans de les 8 del matí del mateix dia.
  • Tret dels dies i hores assenyalats està prohibit deixar el trastam i els materials voluminosos al carrer.
  • En cas de necessitat es portaran a la deixalleria de Sant Joan les Fonts o bé es trucarà al telèfon 972 274 871 perquè ho vinguin a recollir (Aquest servei NO és gratuït).
  • Les indústries, comerços, serveis i tallers no podran utilitzar la deixalleria mòbil.
  • Materials que es poden portar a la deixalleria mòbil: Fluorescents i llums de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures, vernissos, piles, aerosols, olis vegetals, olis minerals, radiografies, tòners, paper i cartó, vidre, plàstic, fustes, ferralla electrònica, ferralla, tèxtils i sabates i petits electrodomèstics, etc.
  • Per qualsevol dubte podeu trucar a l’Ajuntament.

ESPEREM LA COL·LABORACIÓ DE TOTS ELS RESIDENTS, PER TAL DE MANTENIR EL NOSTRE POBLE NET I POLIT.