Millora de Serveis i Equipaments del municipi

Han finalitzat les obres de Millora de Serveis i Equipaments del municipi.

Per realitzar aquest projecte, s’han executat dues actuacions:

1.-Millores del Centre Cívic/Biblioteca, amb aquestes obres s’han corregit tres deficiències de l’interior de l’edifici: s’ha substituït el paviment de l’espai de biblioteca de moqueta per un paviment continu de linòleum que absorbeix els impactes i evita soroll. S’ha construït un lavabo adaptat en la zona de serveis de la primera planta i s’ha instal·lat un elevador per fer accessible l’accés a la sala polivalent de l’edifici.

2.-Millores de la xarxa d’abastament d’aigua potable al carrer Pau Casals, s’ha instal·lat una nova canonada de polietilè per alimentar el tram oest del carrer, que s’ha connectat a la xarxa d’impulsió a la carretera d’Olot, i una nova canonada també de polietilè per alimentar el sector est del carrer i un nou hidrant.

El cost del projecte ha estat de 162.032’40 €, i l’Ajuntament ha rebut un ajut de 121.155’88€ de la Generalitat de Catalunya, per mitjà del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), línia d’ inversions, anualitat 2022. I un ajut de 5.000 € del Fons de Cooperació-inversions 2022 de la Diputació de Girona i de 15.000 € de Presidència de la Diputació de Girona

Amb la col·laboració de: