Obres de remodelació de l’aparcament de la zona esportiva

Han començat les obres de remodelació de l’aparcament de la zona esportiva.

La ctra. Vella d’Olot queda tallada, recordem que l’accés a l’escola s’ha de fer a peu, per la ctra. d’Olot i utilitzar l’aparcament situat a Hicasa.

Es demana que no s’accedeixi a l’escola amb cotxe si no és imprescindible.

Al camp de futbol s’hi accedirà per les portes laterals, ctra. Vella d’olot i per darrera Hicasa.

Les obres duraran dos mesos i mig.