Factures electròniques

Ets proveïdor d’aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l’enllaç que et mostrarà la bústia de factures electròniques.

Introducció:

A partir del 15 de gener de 2015, les factures que es presentin davant l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca han de ser electròniques i s’han de presentar en un dels punts generals d’entrada de factures electròniques.

Així, els proveïdors de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca han de presentar a través de l’aplicació del Servei e.FACT les seves factures en format electrònic.

Accediu a la bústia d’enviament de factures electròniques de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca.

Podeu consultar tota la informació relativa al servei e.FACT aquí.


Què es considera una factura electrònica?

És el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan du una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.

És important recordar que una factura electrònica no consisteix en un document escanejat ni tampoc un pdf.
Les factures electròniques han de presentar-se en format XML segons el model Facturae, sense perjudici d’altres formats acceptats pel servei e.FACT.

Per a comprovar si la vostra factura electrònica és vàlida podeu accedir als següents enllaços:


Com generar una factura electrònica?

Abans de generar les vostres factures electròniques heu de tenir en consideració els codis relatius a l’oficina comptable, l’òrgan gestor i la unitat tramitadora. A fi de facilitar l’elaboració de factures electròniques, s’han unificat en un únic codi que s’anomena DIR3.

El codi DIR3 de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca és el següent: L01170464

A l’hora de generar una factura electrònica disposeu de diverses opcions:

1. Serveis gratuïts:

B2B Router:  servei al núvol que permet crear factures electròniques en format Facturae fàcilment, sense necessitat de certificat digital, de forma gratuïta i enviar-la directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.

www.facturae.es: a través de l’aplicació gratuïta Gestió de facturació electrònica que ofereix el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

www.hazteunafacturae.com:  aquesta web en la versió BASIC admet l’enviament gratuït de només 3 factures al mes.

SERES e-FACTURA: proporciona un servei de creació i enviament manual de factures per als proveïdors que enviïn fins a 3 factures mensuals.

Complements per a Microsoft Word 20072010

2. Serveis no gratuïts que generen Facturae:

CAIXAFACTURA (La Caixa), eFACTURA-Seres, PIMEFACTURA (veieu també efactures.cat), TS-FACTURA, la plataforma d’EDICOM, EdasFacturas (ZeroComa), B2B Router (Invinet Sistemes),CAMERFACTURA (Camerfirma), baVel (Voxel Group), Hazteunafacturae Premium (Enxendra), BS Factura (Banc Sabadell), EDIVERSA (Intercambio Electrónico de Documentos, SL), entre d’altres.

Per altra banda, el servei e.FACT també accepta factures electròniques amb format INVOIC d’UN/EDIFACT. Consulteu-ne les condicions aquí.


Com lliurar factures a l’Ajuntament?

Per enviar les factures electròniques a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca podeu utilitzar diferents mecanismes:

1. A través de la BÚSTIA DE LLIURAMENT.

Consulteu els manuals d’usuari de la bústia de lliurament:

Manual usuari bústia lliurament e.FACT/ (PDF; 257,66KB)

2. A través de portals de facturació electrònica gratuïts.

Disposeu del portal web www.b2brouter.net adherit al servei e.FACT, que permet generar i lliurar les factures en format facturae i consultar-ne el seu estat. Així mateix, ofereix la possibilitat que el propi portal signi electrònicament les factures sense cap cost.

Aquesta plataforma de facturació electrònica permet l’enviament gratuït de factures a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca a través de l’e.FACT.

3. A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica.

Podeu lliurar les factures electròniques mitjançant les plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat, si aquestes es troben adherides al servei e.FACT.

Actualment, les plataformes adherides són les següents: CAIXAFACTURA (La Caixa),eFACTURA-Seres, PIMEFACTURA (veieu també efactures.cat), TS-FACTURA, la plataforma d’EDICOM, EdasFacturas (ZeroComa), B2B Router (Invinet Sistemes),CAMERFACTURA (Camerfirma), baVel (Voxel Group), Hazteunafacturae Premium (Enxendra),BS Factura (Banc Sabadell) i EDIVERSA (Intercambio Electrónico de Documentos, SL).

4.- A través de l’ús de llibreries en codi obert (APIs) integrades en determinats fabricants/integradors ERP que permeten generar factures, signar digitalment i lliurar la factura a e.FACT a través de la plataforma pimefactura. Més informació a www.efactures.cat

5.- A través de xarxes EDI amb connectivitat al servei e.FACT (per a factures amb format INVOIC d’UN/EDIFACT).


Com consultar l’estat de la vostra factura?

La bústia de lliurament permet consultar l’estat de la vostra factura. Un cop heu accedit a la bústia de lliurament de l’administració destinatària de la vostra factura, heu d’entrar a la pestanya “Consulta d’estats”. Aquesta funcionalitat permet la recerca de factures enviades prèviament, de cara a consultar el seu estat de procés.

Per a consultar l’estat d’una factura heu d’informar dels següents camps: Número de factura, Any fiscal de la factura, NIF/CIF de l’emissor, CIF del receptor i l’import total de la factura. Una vegada completats aquests camps i prement sobre el botó “Cerca” es realitza la consulta, mostrant-se l’històric d’estats pels quals ha passat la factura especificada. D’aquesta manera, si la factura s’ha lliurat i registrat correctament a l’Administració, es detalla, entre altres dades, la informació corresponent al registre d’entrada de la factura.

D’altra banda, podeu consultar l’estat de la vostra factura a través de l’adreça de correu electrònic que ens indiqueu en el moment d’enviar la factura a través de la bústia de lliurament de l’Administració destinatària.

Cal destacar que en el cas que no visualitzeu l’estat ‘Registrada’, això indica que la factura no s’ha registrat per l’Administració destinatària. Així mateix, si la factura no supera la validació de la seva signatura electrònica o la factura no s’accepta per l’administració per motius comercials, la bústia de lliurament indicarà l’estat de “Rebutjada” i el motiu del rebuig. Així mateix, és responsabilitat de l’emissor de les factures la consulta de l’estat d’aquestes.

TUTORIAL: Com enviar una factura electrònica via B2BROUTER