Publicacions al BOP

Exercici: 2023 Bop: 63-0 Edicte: 2309 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Informació pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 785 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2023
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11379 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11593 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11353 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11352 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva del Reglament de participació vilatana
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11382 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11377 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 9/2022
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11090 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10672 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Convocatoria per a l'elecció de jutge/essa de pau substitut/a de Castellfollit de la Roca