Publicacions al BOP

Exercici: 2024 Bop: 102-0 Edicte: 4371 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva del projecte de substitució de la canonada principal de distribució de l'abastament d'aigua potable
Exercici: 2024 Bop: 101-0 Edicte: 4330 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4364 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2024
Exercici: 2024 Bop: 83-0 Edicte: 3620 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2024
Exercici: 2024 Bop: 80-0 Edicte: 3473 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial del Pla parcial urbanístic Sector SUD-12
Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 2934 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció per la via de l'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada per cobrir definitivament una plaça d'auxiliar administrativa de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 2932 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció per la via de l'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada per cobrir definitivament una plaça d'oficial de 1a - cap de la brigada de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 2931 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció per la via de l'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada per cobrir definitivament una plaça d'ordenança de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2886 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Establiment del preu públic per inflable rocòdrom i brau mecànic
Exercici: 2024 Bop: 70-0 Edicte: 2851 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Establiment del preu públic per a l'assistència al concert de l'Orquestra Costa Brava