Subvenció de Fons Cooperació de la Diputació de Girona per a camins

L’ Ajuntament ha destinat els 900€ de la subvenció del Fons de Cooperació per a camins que la Diputació ens ha concedit per aquest any, a l’arranjament del camí de ronda i al desbrossament del camí de la Rossolada.