Patrimoni arqueològic

HORTS D’EN FUNOSES

El jaciment es localitza al marge esquerre de la carretera local que, passant per dins del poble, mena de Castellfollit de la Roca a Olot, just a l’alçada del trencant amb la carretera GI-522, que mena a Sant Joan les Fonts, en uns camps de conreu que es troben a tocar el marge esquerre de la carretera, prop d’una antiga pedrera abandonada.

Jesús Culebras, en un volum sobre la història local de Castellfollit, cita en aquest sector la troballa en superfície de diverses restes lítiques, no descrites, que permeten de localitzar-hi un jaciment d’època prehistòrica. Va ser l’erudit local Ramon Campderich i Falgueras qui va donar notícies de les primeres troballes, i posteriorment, sembla que el mateix Culebras també va trobar-hi alguna resta.

Arran del seguiment arqueològic dels treballs de construcció de la nova variant de Castellfollit, es varen poder recuperar encara alguns útils elaborats amb quars, quarsita i sílex, que confirmen la cronologia prehistòrica del jaciment. Aquestes restes no són suficients però per a acotar millor la cronologia del jaciment, ni interpretar la seva funcionalitat o orientació econòmica.


HORTS D’EN GUSSINYER

És un Jaciment arqueològic que està situat al municipi de Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa. Es tracta d’un lloc d’habitació sense estructures que podria pertànyer al Paleolític localitzat en una zona de feixes i antics camps de conreu entre el poble de Castellfollit de la Roca i la llera del riu Fluvià, a tocar de la carretera local que va de Castellfollit a Olot.

Les primeres notícies sobre el jaciment van ser donades per l’erudit local Ramon Campderich i Falgueras qui va realitzar les primeres troballes, i posteriorment, sembla que Jesús Culebras també va trobar-hi restes lítiques, no descrites, que indicaren la localització d’un jaciment d’època prehistòrica, de cronologia i funcionalitat incertes.

Com en altres jaciments del mateix tipus de la zona, les restes van aparèixer en una capa de terres llimoses superficials que recobreixen arreu la colada basàltica que conforma l’esperó rocós de Castellfollit. Les restes lítiques no estan descrites i no es poden contextualitzar, tot i que possiblement són prehistòriques.