Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l’edifici de l’Escola CEIP Castellroc

L’AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA POSA EN MARXA  LA SEGONA  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM, EN AQUEST CAS A L’EDIFICI DE L’ESCOLA CEIP CASTELLROC

Aquestes darreres setmanes s’ha muntat la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum que donarà servei l’edifici de l’escola.

Aquesta és la segona instal·lació d’autoconsum municipal, després de  l’edifici de l’ajuntament (2019).

 

Aquesta instal·lació està format per un camp generador de 15.480 Wp constituït per 36 mòduls de 430 Wp col·locats en dos grups, un a cada vessant de la coberta, per optimitzar tant la integració visual, com per tenir un millor rendiment d’autoconsum al llarg del dia, amb menys potència a la part central del dia però amb més hores d’autoconsum.

Disposa d’un inversor trifàsic de 12,5 kW, que transforma el corrent continu dels mòduls a corrent altern, amb dues entrades independents, per a cada grup de mòduls, per afavorir el funcionament diferenciat dels mòduls de la coberta est dels de l’oest, que al llarg del dia tenen insolacions diferenciades per l’orientació.

Aquesta instal·lació funcionarà amb els nous sistemes que permet el  RD 244/2019, que és el mode d’autoconsum amb  compensació d’energia, on l’energia generada que no s’autoconsumeix en el mateix moment a l’edifici és injectada a la xarxa elèctrica per tal que la consumeixin els veïns més propers a aquesta instal·lació.   

Aquest kWh excedents seran compensats per  la comercialitzadora elèctrica en la factura mensual de l’edifici, en la part corresponent al cost de l’energia que s’ha obtingut de la xarxa en els moments on el consum ha estat superior a la generació o durant les nits.

Aquesta instal·lació està telegestionada, pel que es pot seguir el funcionament i evolució del percentatge d’autoconsum i altres paràmetres.

Aquesta instal·lació podrà generar uns 19.350 kWh a l’any, l’edifici té un consum anual d’uns 11.797 kWh. D’aquest kWh s’estima que uns 8.500 kWh es podran autoconsum en el mateix moment a l’edifici, suposant un estalvi directe d’uns 1.172€. I pels 10.850 kWh que s’injectaran a la xarxa, permetran una compensació d’uns 976€/any, pel que l’estalvi total serà d’uns 2.148,5 €.

Per tant aquesta instal·lació generarà 19.350 kWh d’electricitat renovable i evitarà l’emissió de 4,1 tn de CO

El cost de la instal·lació ha estat de 15.725,18€ que ha s’ha finançat amb 12.250€ del Programa del Pla a l’Acció – Línia 5 de la Diputació de Girona, per efectuar accions per lluitar contra el canvi climàtic, la implantació de les energia renovables i eficiència energètica, incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, que té com a objectiu reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle i que forma part d’un seguit d’actuacions que porta a terme l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca per millorar l’eficiència energètica dels seus equipaments.