Arranjament camí de la Rossolada

Aquests dies s’han dut a terme tasques de manteniment del camí de la Rossolada.

Aquests treballs s’han pogut realitzar gràcies a l’aportació que ha fet La Diputació de Girona dins la campanya Fons de subvenció 2021 per a camins.