CANVIS PER REDUIR EL CONSUM ELECTRIC

L’Ajuntament, continuant la seva política de renovació i millora de l’enllumenat públic per aconseguir un major estalvi energètic, ha canviat 20 lluminàries existents al Carrer Pau Casals, per equipar amb doble nivell automàtic.

Per dur a terme aquesta actuació s’ha comptat amb l’ajut econòmic de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

diputacio_girona