CONTROL DESPESA ENERGÈTICA DEL MUNICIPI

L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, des del 2012 està portant a terme la comptabilitat energètica del municipi analitzant les factures de tots els equipaments municipals i enllumenat públic per tal de realitzar les actuacions necessàries per aconseguir el màxim d’estalvi possible i la reducció de les emissions de CO2.

Fins a l’any 2019 només s’ha fet el control dels subministraments elèctrics i a partir del 2020 s’incorporaran les altres fonts d’energia (gas natural i pèl·lets).

Amb aquest treballs de comptabilitat energètica s’analitzen diferents aspectes:

  • La potència contractada per detectar si és correcte d’acord amb les necessitats de l’equipament i, si es disposen de maxímetre, si és correcte la facturació que s’aplica, propostes de millora i/o reducció,…
  • energia reactiva, per determinar si els consums de reactiva en els quadres que els correspon, són elevats i hi ha penalització i aquesta justifiqui la instal·lació d’un sistema de correcció.
  • control de les lectures, per detectar si els consums són correctes amb el comportament normal de l’equipament.
  • control d’aplicació correcte de tarifes i preus, d’acord amb els contractes.
  • planificar actuacions de millora i implementació de mesures d’estalvi, eficiència energètica i implementació d’energies renovables.
  • fer el seguiment de les actuacions efectuades i el grau de compliment dels objectius de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

El cost de la realització d’aquesta comptabilitat energètica per als anys 2018 i 2019 és de 1.008€, dels quals la Diputació de Girona n’ha finançat un 75% dins del seu programa “del Pla a l’Acció 2018-2019” per complir els objectius de reducció de les emissions de CO2.

diputacio_girona logo Ajuntament Castellfollit