MILLORES EN LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA ZONA ESPORTIVA

A la zona esportiva de Castellfollit de la Roca (piscina i camp de futbol) amb el pas dels anys s’hi han anat afegint instal·lacions i serveis nous, això ha comportat una necessitat de major potència elèctrica. Això ha comportat que  moltes vegades es patissin talls en el subministrament elèctric amb les consegüents molèsties que això ha suposat per als usuaris de les instal·lacions esportives. A més es va detectar una incidència al camp de futbol provocada per la manca d’aïllament en la línia soterrada que subministra els focus del camp de futbol, la qual cosa representava un perill per als usuaris del camp de futbol.

Per resoldre aquests problemes, i alhora poder ampliar i legalitzar la potència elèctrica en aquests espais, el passat mes d’agost es varen realitzar les obres de millora i els arranjaments que han calgut a la instal·lació elèctrica de la zona esportiva per poder donar un bon servei i adaptar-la a la normativa tècnica del Reglament de Baixa Tensió. Aquestes millores han tingut un cost de 20.522,37 €.

Per poder realitzar aquestes actuacions l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca ha sol.licitat un ajut extraordinari a Presidència de la Diputació de Girona.

Amb la col·laboració de: