MILLORES EN LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL

L’Ajuntament, gràcies a una subvenció concedida pels Serveis d’Esports de la Diputació de Girona per contribuir a la promoció i foment de l’activitat física i l’esport, ha realitzat unes millores en les instal·lacions de la piscina.

S’han canviat les corxeres més malmeses, que s’utilitzen per als entrenaments, cursets i competicions. I també s’ha comprat un fotòmetre per controlar el clor de la piscina i un turbidímetre per al control de la terbolesa de l’aigua, i així poder millorar la qualitat d’aquesta.

Piscina diputacio_girona