Actuacions de Manteniment de la Via Pública

La Diputació de Girona el passat mes de juny va concedir a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, dins la convocatòria Fons Cooperació Econòmica i Cultural- despeses corrents, un ajut per import de 20.432,19€.

L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca els ha destinat a:

  • Compensació conveni indemnització litigi família Gusiñer
  • Despeses enllumenat públic
  • Manteniment via pública